UAB "Elmaga" pasinaudodama ES parama atlieka energijos vartojimo auditą

     Energijos vartojimo audito tikslai - identifikuoti UAB “ELMAGA” energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti technines bei organizacines priemones įmonės energijos vartojimo efektyvumui didinti. Auditas apims visas įmonėje naudojamas energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius bei technologinius procesus. Audito metu bus parinktos priemonės, kurios leis sumažinti patiriamas išlaidas elektros energijai, šildymui, bei pasiūlyti sprendimai, padėsiantys efektyviau naudoti energiją technologiniuose procesuose. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinio Regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto pavadinimas: UAB „Elmaga“ energijos vartojimo auditas“;
Projekto numeris: 04.2.1-LVPA-K-804-02-0016;
Projekto trukmė: nuo 2017-08-29 iki 2017-12-28;
Skirta finansavimo suma: 12 000 Eur.

 
ESFIVP I 2  

 

UAB "Elmaga" pasinaudodama ES parama įsidiegė modernę verslo valdymo sistemą

     Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, sukūrėme kompleksinę UAB „Elmaga“ įmonės e-verslo sistemą, kuri apima visus įmonės pagrindinius darbo procesus ir leidžia įdiegti naujus darbo metodus: elektroninę komerciją, operatyvų darbų planavimą (pateikiant planą interneto svetainėje), kontaktų su klientais valdymą, elektroninį marketingą (didmeninei prekybai Lietuvoje ir užsienyje), gamybos planavimą, medžiagų pirkimo planavimą (priklausomai nuo klientų užsakymų). Kadangi sistemos diegimo darbai yra gana brangūs, nusprendėme šios sistemos diegimui pateikti paraišką ES finansinei paramai gauti. Sėkmingai įvertinus paraišką buvo skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „E-verslas LT“. Projektas startavo 2012 metų sausio 02 dieną ir sėkmingai buvo užbaigtas 2013 metų birželio 28 dieną.

Projekto pavadinimas: UAB „Elmaga“ verslo didinimas“
Projekto numeris: VP2-2.1-ŪM-02-K-03-156
Projekto trukmė: nuo 2012-01-02 iki 2013-06-28
Skirta finansavimo suma: 64.761 lt

 

es logo